Ngoài nghi lễ cúng Thần Nông và Thần hoàng làng cầu mong phù hộ cho mùa màng tốt tươi, thì nội dung chính của lễ hội còn là cuộc thi cấy “Xứng Đồng” và thi bơi thuyền chải giữa các xóm của làng Cốc xưa, nay là xã Phong Cốc và xã Phong Hải và các xã lân cận trong vùng cùng nhiều hoạt động sôi nổi khác....
Trải qua thời gian “Lễ hội Xuống Đồng” đã bị mai một từ nhiều năm. Nhằm khôi phục lại lễ hội văn hoá độc đáo này, UBND huyện Yên Hưng phối hợp với Sở Văn hoá Thông tin Quảng Ninh và Viện Văn hoá Thông tin (Bộ VHTT) phục dựng lại lễ hội tại chính nơi tổ chức lễ hội trước kia là trước cửa Đình Phong Cốc, với sự tham gia của nhân dân hai xã Phong Cốc và Phong Hải. Hiện các công việc chuẩn bị như đóng thuyền chải, nạo vét đường bơi đang được gấp rút tiến hành để kịp cho ngày tổ chức. Lễ hội sẽ diễn ra vào hai ngày 23 và 24 - 7- 2007 tức ngày 11 và 12 tháng 6 âm lịch năm Đinh Hợi.
....Ngày hội Xuống Đồng xưa kia được tổ chức vào đầu tháng sáu âm lịch, thời vụ cấy lúa mùa, ngày xưa vùng Hà Nam chỉ có một vụ mùa chính cấy lúa Tám Đồng, vụ mùa thường bắt đầu từ mồng 2 đến ngày mồng 6 tháng 6 âm lịch trong hai ngày. Hội thi bơi thuyền chải truyền thống thường được tổ chức ba keo bơi. Ngày nay không còn cấy giống lúa mùa Tám Đồng năng xuất thấp và một vụ mùa như xưa. Thời vụ các giống lúa mới mùa sớm, mùa trung, mùa chính cũng thay đổi theo giống lúa. Do vậy việc phục dựng Lễ Hội Xuống Đồng năm 2007 vì nhiều lý do nên không tổ chức được vào ngày mồng 6 tháng 6 âm lịch đúng ngày cấy vụ mùa chính, mà tổ chức vào hai ngày mồng 10 và 11 tháng 6 âm lịch năm Đinh Hợi.
Ngày mồng 10 diễn ra Lễ cáo Yết Thần Hoàng và Thần Nông ở Đình Cốc vào giờ Mùi (từ 13 đến 15 giờ). Lễ cáo Yết ở trong đình theo nghi lễ truyền thống của địa phương; sau đó diễn ra nghi lễ chạy chèo của các đội chải nam, chạy cờ của các đội chải nữ trong cuộc thi bơi Yết. Các đội  chải nam bơi 2 keo (1 keo bằng dầm, 1 keo bằng sào, bơi 2 vòng Sông Cửa Đình; các đội chải nữ, bơi 1 keo bằng sào, 1 vòng Sông Cửa Đình. Buổi tối có hát chèo ở sân Đình Cốc.
 Ngày 11, từ 5 giờ sáng (giờ Dần) sẽ diễn ra nghi lễ cấy Xứng Đồng, Ông chủ Tế là người cấy lúa Xứng Đồng; tiếp theo là hội thi cấy giữa các xóm của Làng Phong Cốc xưa; tiếp đến là nghi thức chạy chèo và thi bơi thuyền chải các keo bơi Giải Hà và bơi Chung Cuộc của các đội chải nam, chải nữ của làng Phong Cốc xưa. (Từ 7 giờ ngày 11, bơi Giải Hà của 6 đội chải nam diễn ra như bơi Yết: 1 keo bơi dầm, 1 keo bơi sào. Mỗi keo bơi đều có chạy chèo và bơi 2 vòng Sông Cửa Đình. Bơi Giải Hà của 6 đội chải nữ, cũng có chạy cờ, bơi bằng dầm một vòng Sông Cửa Đình. Bơi Giải Hà của đội nữ diễn ra ngay sau keo bơi Giải Hà bằng dầm của các đội nam. Thời gian bơi Chung Cuộc diễn ra ngay sau khi bơi Giải Hà. Các đội chải tiếp tục chạy chèo đối với nam và chạy cờ đối với nữ để vào bơi Chung Cuộc. Sau keo bơi Giải Hà và bơi Chung Cuộc còn gọi là bơi Giã Hội, đến  tổng kết giải Bơi, trao thưởng; Tế giã Hội ở Đình Cốc theo nghi lễ truyền thống. Ngoài ra còn nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ bên lề Lễ hội.... 

                                  Một số hình ảnh thi cấy và bơi thuyền chải trong Lễ hội Xuống Đồng