Tối 19 – 6, tại TX Quảng Yên, UBND tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm xây dựng nông thôn mới. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan, đại diện các xã và một số nông dân tiêu biểu trên địa bàn TX Quảng Yên.

toa-dam-nong-thon

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Với chủ đề “Quảng Ninh xây dựng nông thôn mới bền vững”, buổi tọa đàm là nơi để người dân và chính quyền cấp xã nói lên những tâm tư nguyện vọng, cũng như trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó làm cơ sở tham mưu cho Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh có những phương án tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, xây dựng các cơ chế chính sách, đổi mới công tác chỉ đạo sát với điều kiện và tình hình thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh.

Trong buổi tọa đàm, các đại biểu đã được lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo Sở NN&PTNT, Hội Nông dân và lãnh đạo TX Quảng Yên trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân vùng nông thôn được đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó việc canh tác, sản xuất của bà con cũng được đẩy mạnh theo hướng thâm canh tăng năng suất, xây dựng những vùng sản xuất tập trung, sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn vệ sinh, tạo ra những sản phẩm sạch; áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của bà con, qua đó nâng cao trình độ sản xuất, cũng như thu nhập cho bà con, làm cơ sở cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp nông thôn.

Tại buổi toạ đàm, đại diện lãnh đạo và nông dân xã Tiền An, một xã đang đẩy mạnh chương trình xây dựng dựng nông thôn mới của TX Quảng Yên đã tập trung nêu những vần đề khó khăn về xây dựng nông thôn mới như: tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, trình độ dân trí chưa đồng đều, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng tại một số vùng nông thôn còn thiếu và xuống cấp, sự đóng góp của nhân dân còn ở mức độ hạn chế. Qua đó mong muốn tỉnh tăng cường đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa kênh mương nội đồng phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất của bà con; có hướng tạo đầu ra, bao tiêu đảm bảo đầu ra cho nông sản, ổn định sản xuất cho bà con.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đống chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ cách làm riêng của tỉnh trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã thành lập Ban xây dựng nông thôn mới là bộ phận chuyên trách trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tỉnh ta không làm điểm nông thôn mới mà triển khai đồng đều ở các địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh đã phân vốn, giao quyền chủ động cho các huyện thị xã và thành phố cân đối để triển khai nguồn vốn thực hiện chương trình một cách có hiệu quả… Đồng chí đã đánh giá cao những thành quả đã đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua như: Nhân dân đã tích cực và chủ động hơn trong xây dựng nông thôn mới; tích cực áp dụng, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng; góp công, góp của xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn... Tuy nhiên, bên cạnh đó chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh cũng gặp một số những tồn tại cần tháo gỡ trong quá trình triển khai cụ thể như: nhận thức trong xây dựng nông thôn mới vẫn chưa thực sự chuyển biến trong một số bộ phận nhân dân, và chính quyền tại một số địa phương nhất là những địa phương vùng sâu vùng xa; chuyển biến trong thay đổi tập quán canh tác, sản xuát, sinh hoạt vẫn chưa thực sự bắt nhịp với sự phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, xây dựng nông thôn mới quan trọng nhất là làm cho đời sống vật chất của người dân được nâng cao, cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn phải được cải thiện và phát triển hơn. Vì vậy vấn đề tiên quyết lúc này là làm thay đổi nhận thức cho nhân dân, làm cho người dân hiểu và làm theo những chủ trương đúng đắn, sản xuất và phát triển nông nghiệp dựa trên tính bền vững. Qua đó đồng chí nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới cần tập trung vào các nhiệm vụ chuyển đổi theo phương thức sản xuất mới, hiệu quả; định hướng sản xuất tập trung theo quy trình khép kín, quan tâm đến vấn đề vệ sinh, chất lượng, từ đó xây dựng thương hiệu và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông sản của bà con; tập trung xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu vùng nông thôn; xây dựng nông thôn mới trên cơ sở hiệu quả và bền vững.

Theo Nguyễn Thanh Tùng - Báo Quảng Ninh.