555 là số lao động nông thôn thị xã Quảng Yên đã tham gia đào tạo tại 16 lớp học nghề năm 2012 do Phòng LĐTB&XH thị xã phối hợp với các đơn vị tổ chức trong Quý II.

Theo đó, 16 lớp học được tổ chức với các ngành nghề phù hợp với đặc điểm và nhu cầu học của đối tượng lao động nông thôn trên địa bàn 13 địa phương: Minh Thành, Đông Mai, Nam Hòa, Yên Hải, Tân An, Cộng Hòa, Sông Khoai, Hiệp Hòa, Tiền An, Cẩm La, Hoàng Tân, Liên Hòa, Tiền Phong. Trong đó có 4 lớp kỹ thuật đan lưới, 2 lớp đào tạo trồng rau an toàn, 2 lớp chăn nuôi và chăm sóc gia súc gia cầm, 3 lớp dạy kỹ thuật nấu ăn và văn hóa phục vụ, 2 lớp dạy kỹ thuật trồng và chăm sóc sinh vật cảnh, 1 lớp kỹ thuật trồng hoa, 1 lớp nghề điều khiển phương tiện thủy nội địa và 1 lớp dạy kỹ thuật điện dân dụng.

Đây là hoạt động thiết thực của TX Quảng Yên trong việc triển khai hiệu quả đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Thùy Dương (Đài TT - TH TX Quảng Yên)
Theo: Baoquangninh.com.vn