Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng uỷ xã Liên Hoà (Quảng Yên) đã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, gồm 20 thành viên, do đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã làm Trưởng ban, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã là Phó trưởng ban, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ngoài ra, Đảng uỷ còn thành lập Ban Quản lý nông thôn mới xã Liên Hoà.

Hệ thống đường giao thông xã Liên Hoà cơ bản được bê tông hoá giúp người dân đi lại thuận tiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Hệ thống đường giao thông xã Liên Hoà cơ bản được bê tông hoá giúp người dân đi lại thuận tiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ở cấp thôn, Đảng uỷ chỉ đạo thành lập các Ban phát triển thôn (8 Ban với 80 người tham gia). Từ đó, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã triển khai, tuyên truyền đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ về các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Thị uỷ, UBND thị xã và các văn bản của cấp trên cũng như của xã trên hệ thống loa truyền thanh xã; tổ chức họp xóm lấy ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp vào Đề án xây dựng nông thôn mới của xã.

Ban chỉ đạo XDNTM xã đã triển khai công tác tuyên truyền bằng các hình thức tổ chức hội, họp, trên hệ thống loa truyền thanh tham gia một cách thiết thực như: giám sát xây dựng Nhà văn hoá xóm, giải phóng mặt bằng trong xây dựng, đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông thôn xóm, đóng góp ngày công dọn vệ sinh môi trường, nạo vét mương, khơi thông dòng chảy...

Thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xã đã triển khai xây dựng hạng mục công trình mương tiêu phục vụ sản xuất, có 160 hộ dân hiến được 4.779m2 đất đào mương tiêu. UBND xã đã chỉ đạo các xóm thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hộ dân trong xóm chỉnh trang nhà cửa, vườn, ao đường ngõ, đã có 410 hộ dân thực hiện, chỉnh trang được 6 ngõ xóm với chiều dài 650m; 1 đường liên xóm, chiều dài 250m trị giá trên 550 triệu đồng.

Nhằm giúp người dân có công việc ổn định, xã đã đứng ra giới thiệu và giải quyết cho 70 đối tượng có việc làm. UBND xã phối hợp với phòng LĐTB&XH thị xã mở các lớp học nghề cho nhân dân trong xã, như các lớp thuyền trưởng, lớp trồng hoa… Đầu năm 2012, xã tiến hành rà soát hộ nghèo 12/2000 hộ nghèo. Nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn của xã có vốn để phát triển kinh tế, UB MTTQ tỉnh hỗ trợ vốn cho 3 hộ nghèo để phát triển kinh tế (10 triệu đồng/hộ); Hội Phụ nữ thị xã hỗ trợ 1 hộ nghèo (20 triệu đồng) để xây nhà ở. Chương trình 101 cách thoát nghèo đã hỗ trợ hộ gia đình ông Trần Văn Khá, xóm 4 14 triệu đồng; hỗ trợ giống gà siêu trứng tới 40 hộ khó khăn của xã trị giá 200 triệu đồng.

Trên địa bàn xã có 3 HTX trong đó có 1 HTX kinh doanh có hiệu quả. Nhằm củng cố, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, các dự án phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn, đầu năm 2012, 3 HTX xây dựng đề án vùng lúa đặc sản 120ha, thị xã hỗ trợ 50% giá giống, vật tư. Mở các lớp tập huấn về nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi, làm phân bón vi sinh tận dụng bèo ở địa phương do thị xã hỗ trợ.

Để thực hiện hiệu quả chương trình, xã xác định xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là yếu tố quan trọng hàng đầu. Hiện nay xã đã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ xã đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng cán bộ đáp ứng nhu cầu công việc được phân công. Cán bộ, công chức xã thường xuyên được tập huấn nâng cao nghiệp vụ, chuyên đề phục vụ công việc và nhân dân; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương và sự chỉ đạo của Thị uỷ Quảng Yên về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, hàng năm Đảng uỷ thường xuyên quan tâm và làm tốt các bước theo đúng quy trình về quy hoạch cán bộ xã. Kết quả đến nay đã quy hoạch và được Thị uỷ phê duyệt quy hoạch cán bộ xã Liên Hoà đến năm 2015, tổng số quy hoạch Ban Chấp hành Đảng uỷ được 21 đồng chí, BTV Đảng uỷ 7 đồng chí. Ngoài ra còn quy hoạch toàn bộ các chức danh chủ chốt từ Đảng, chính quyền tới các đoàn thể trên tinh thần quy hoạch một người nhiều chức danh và một chức danh nhiều người. Căn cứ quy hoạch đã được cấp trên phê duyệt từ đó Đảng uỷ có hướng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ xã hợp lý.

Từ năm 2002 đến nay, xã đã cử đi đào tạo được 6 đồng chí có trình độ đại học, 4 đồng chí đang học đại học, 7 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 1 đồng chí học cao cấp chính trị. Ngoài ra, Đảng uỷ, chính quyền xã còn tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí cán bộ không chuyên trách, đảng viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ, chuyên môn, chính trị.

Ông Lê Văn Mịn, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hoà cho biết: “Năm 2007, Đảng bộ xã Liên Hoà bị đánh giá là yếu kém do quản lý ngân sách kém gây thất thoát nguồn quỹ. Trước thực tế đó, thị xã đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát từ đó Đảng bộ xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xã đã thường xuyên tổ chức tập huấn, mở các hội nghị chuyên đề học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập các Nghị quyết, chỉ thị các cấp… cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.”. Bí thư Đảng uỷ xã cũng cho biết, đến nay, xã đã đạt được 9/17 tiêu chí, 26/39 chi tiêu. Tuy nhiên để đạt các tiêu chí còn lại, xã mong muốn được tư vấn, hỗ trợ xây dựng quy hoạch chi tiết vùng sản xuất, chăn nuôi; đầu tư nguồn vốn để triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình; có kế hoạch chỉ đạo kiện toàn mô hình hoạt động của các HTX Dịch vụ nông nghiệp (có 2/3 HTX hoạt động kém hiệu quả)…

theo:baoquangninh.com.vn