/UserFiles/RadEditor/News/Images/OtherSite/561anhso-16058_anh_dep_tien_cong.jpg
Toàn thể con cháu trong gia tộc có cụ thượng  và đoàn rước đang trên đường tiến vào Miếu Tiên Công để hành lễ

/UserFiles/RadEditor/News/Images/OtherSite/56137983064466f7dad1394daf72dda7430_37467738.hatcheothuyen.700x0.jpg
Các cụ già đang thực hiện hát Chèo Thuyền - Một trong những "đặc sản" trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của con người vùng sông nước Hà Nam
/UserFiles/RadEditor/News/Images/OtherSite/561anhso-16059_choi_du.jpg
Chò chơi đu là một trong những chò chơi được yêu thích trong ngày lễ hội
/UserFiles/RadEditor/News/Images/OtherSite/561anhso-16107_tien_cong_10.jpg

/UserFiles/RadEditor/News/Images/OtherSite/561anhso-16109_tien_cong_11.jpg


/UserFiles/RadEditor/News/Images/OtherSite/561anhso-16109_tien_cong_11.jpg
Quang cảnh đoàn rước cụ thượng


/UserFiles/RadEditor/News/Images/OtherSite/561anhso-16110_tien_cong_12.jpg