Đình thờ vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo cùng 4 vị thần: Cao Sơn Quý Minh, Nam Hải Tôn Thần, Phi Bồng Tướng quân, Bạch Thạch Tướng quân.Toàn cảnh khu đình Đền Công.

Sử sách còn ghi trận chiến Bạch Đằng năm 1288 của quân dân nhà Trần do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy đã đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi, đem lại thái bình thịnh trị cho đất nước.

Theo Ngọc phả thờ bốn vị thần ở đình Đền Công còn lại đến nay kể rằng: Trước trận chiến ngày 8 tháng 3 âm lịch năm 1288, sau khi chuẩn bị chiến trường, xây dựng trận địa cọc ngầm trong lòng sông và bố trí quân mai phục, Trần Hưng Đạo dành nhiều thời gian tìm địa điểm phát hoả làm hiệu lệnh để quân mai phục hai bên bờ nhất loạt tiến công tiêu diệt quân thù. Khi đó, có 4 vị thần xưng là tứ vị Đại tướng quân là: Cao Sơn Quý Minh, Nam Hải Tôn Thần, Phi Bồng Tướng quân và Bạch Thạch Tướng quân đã báo mộng cho Trần Hưng Đạo chọn được đất cây giêng cổ thụ gần vị trí ngôi đình Đền Công làm nơi phát hoả hiệu lệnh cho quân dân nhà Trần nhất loạt tiến công đoàn thuyền chiến của quân Nguyên - Mông xâm lược, làm nên chiến thắng Bạch Đằng lẫy lừng ngày 8 tháng 3 âm lịch năm 1288.

Sau chiến thắng, Trần Hưng Đạo đã sửa lễ vật tế tạ 4 vị thần và đặt tên cho làng là Đền Công. Đình Đền Công được làm trên gò đất nơi phát hoả hiệu lệnh của chiến trận Bạch Đằng 1288. Hàng năm, Lễ hội đình Đền Công được tổ chức từ ngày 13 đến 15-1 âm lịch. Trong những ngày lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian như: Kéo co, đẩy gậy, đánh đu, thi bắt lợn, giao lưu thể thao…

Năm 2000, đình Đền Công được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Năm 2008, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá đình Đền Công trên diện tích 3.000m2, với tổng giá trị công trình xây dựng trên 11 tỷ đồng. Sau 3 năm thực hiện, đến tháng 2-2011, dự án đã hoàn thành, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân trong xã. Sau khi được tu bổ, tôn tạo, đình Đền Công vẫn giữ nguyên kiến trúc theo kiểu chữ Đinh (T) gồm tiền đường, bái đường, hậu cung; phía trước có sân, đồng thời được xây dựng thêm cổng và tường bao (về nguyên bản đình không có cổng và tường bao). Hiện nay, đình Đền Công còn thờ, lưu giữ nhiều hiện vật quý, như: Bài vị, kiệu long đình, đại tự, câu đối, án giang, đặc biệt còn lưu giữ và thờ phụng 6 sắc phong của các triều vua phong cho 4 vị thần qua các thời kỳ và giao cho nhân dân xã Điền Công tiếp tục thờ phụng cho đến ngày nay.

Cùng các di tích như bãi cọc Bạch Đằng, miếu Vua Bà, đình Yên Giang, đình Phong Cốc, đình Trung Bản, bãi cọc Vạn Muối, hai cây lim Giếng Rừng, đình Đền Công là một điểm nhấn quan trọng trong Khu di tích Chiến thắng Bạch Đằng.

Nguồn:  Bao Quang Ninh