Đình phố Yên Hưng, người dân thường gọi là đền Chợ - thuộc Phường Quảng Yên - thị xã Quảng Yên
Ngày 20 tháng 8 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định số 2069/QĐ-UBND xếp hạng di tích đình Phố Yên Hưng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Sự kiện lịch sử:

Theo nội dung bia đá hiện còn ở di tích: vị trí Đình phố Yên Hưng, trước kia một bến sông Bạch Đằng. Nơi bến sông có quân lính thủy vệ binh đóng đồn trại nên gọi là Đồn Thủy, nhân dân còn gọi là đồn Trấn Tranh. Theo tín ngưỡng truyền thống, xưa kia quân đồn thủy đóng ở đâu thường dựng đền thờ để thờ cúng, nên họ lập đền thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Công chúa Liễu Hạnh và Mẫu Thoải. Thuyền bè qua lại trên sông Bạch Đằng đều vào Đền Đồn Thủy làm lễ rất linh ứng.

Đền Đồn Thủy xây dựng từ bao giờ không còn tài liệu ghi lại. Theo tấm bia ở đình phố Yên Hưng khắc năm Tự Đức thứ 13 năm 1860, có ghi lại các sự kiện: năm 1860 các thủy sư đã bỏ tiền trùng tu lại đền Đồn thủy; đến năm năm Duy Tân tam niên (1909) dân phố Yên Hưng xin vua phong sắc cho thành hoàng của phố là Trần Hưng Đạo làm thượng đẳng thần; đến năm Khải Định thứ hai (1917) dân phố Yên Hưng tiếp tục xin vua Khải Định phong sắc cho Thủy cung thánh mẫu làm thượng đẳng thần thờ ở đền; đến năm Quý hợi 1923 hội lạc thiện trong phố đã trùng tu lại ngôi đền khang trang và to lớn hơn và xin tri huyện đổi tên “Đền Đồn Thủy” thành “Đình phố Yên Hưng”, tôn liệt vị thượng đẳng thần làm thành hoàng của phố Yên Hưng. Như vậy Đền Đồn Thủy được xây dựng chí ít vào khoảng năm 1800, đến năm 1860 trùng tu, năm 1923 trùng tu và đổi thành đình phố Yên Hưng, năm 1990 nhân dân Quảng Yên trùng tu lần cuối như ngày nay.
Hiện vật:
Đình phố Yên Hưng hiện còn lưu giữ 87 hiện vật, trong đó có 36 cổ vật (trong đó có 2 bia đá thời Nguyễn; hai chuông đồng thời Nguyễn và 34 hiện vật thời Nguyễn). Đây là các cổ vật quý của địa phương và quốc gia.

Ngày lễ:
- Mùng 8 tháng ba âm lịch giỗ trận:
 Ngày giỗ trận ở đình phố Yên Hưng hàng năm thường hòa chung với ngày giỗ trận, tức lễ hội Bạch Đằng ở phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên. Vào ngày này nhân dân các nơi về làm lễ ở Đền Trần Hưng Đạo ở khu bến đò Rừng phường Yên Giang sau đó đến đình phố Yên Hưng tế lễ Đức Thánh Trần Hưng Đạo.
- Ngày 12 tháng 6 âm lịch, giỗ Mẫu Thoải:

Trong ngày giỗ Mẫu Thoải, nhân dân thập phương về lễ rất đông. Đêm thường có các cuộc hầu đồng, hát chầu văn. Ở đình phố Yên Hưng, nội dung hát chầu văn trong hầu bóng chủ yếu là hát ba giá đồng với nội dung về Thánh mẫu Thượng thiên, Thánh mẫu Thượng Ngàn, Thánh mẫu Thoải. Nội dung các bài hát văn kể lại sự tích các giá: trước hết là tam toà Thánh mẫu, sau đến giá các quan, rồi đến giá ông hoàng, giá bà hoàng và giá các cậu, các cô.
- Ngày 20 tháng 8 âm lịch giỗ Đức Thánh Trần:

 Tháng tám giỗ cha, vào ngày 20 tháng Tám âm lịch hàng năm, kỷ niệm ngày mất của Đức Thánh Trần, nhân dân phường Quảng Yên tổ chức tế lễ đức Thánh tại đình phố Yên Hưng.

- Các lễ tiết khác: Ngoài ba ngày lễ trọng trên, vào các ngày tuần rằm (mùng 1, 15, 30 hàng tháng), vào các tiết ra hè, vào hè nhân dân trong thị trấn Quảng Yên và trong vùng đến đình làm lễ rất đông.                                                           Cổng đình phố Yên Hưng


                                                      Phương đình đình phố Yên Hưng