Đình Quỳnh lâu : Di tích lịch sử cấp tỉnh theo QUyết định số 178/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Sự kiện lịch sử

Phường Cộng Hòa thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh, xưa kia là Xã Quỳnh lâu, huyện Yên Hưng. Xã Quỳnh Lâu gồm hai thôn Quỳnh lâu và thôn Khê Chanh. Nhân dân thôn Quỳnh Lâu xây dựng đình làng thờ các Thành hoàng theo tín ngưỡng dân gian địa phương.
Theo các cụ cao tuổi ở làng Quỳnh Lâu truyền lại và theo các tư liệu lịch sử thì đình được xây dựng vào thời nhà Lê, khoảng đầu thế kỷ XVIII[1]. Ban đầu các vị thần được thờ ở đình Quỳnh Lâu gồm Chúa Sơn Đại vương, Linh Thông Đại vương và Đông Cung Đại vương. Năm 1970 đền Nguyệt Lĩnh của làng Quỳnh Lâu thờ Mẫu Liễu Hạnh bị hỏng, vị trí đền được xây dựng công trình thủy lợi Yên Lập, nhân dân đưa tượng và đồ thờ Mẫu Liễu Hạnh về thờ ở đình và thờ thêm tượng Trần Hưng Đạo theo tín ngưỡng dân gian của nhân dân vùng ven sông Bạch Đằng. Trước đây làng Quỳnh Lâu có miếu thờ Cụ Lê Đình Túc, người làng Quỳnh Lâu có công chỉ huy hàng trăm dân binh trai tráng, trang bị khí giới tinh nhuệ đánh bọn cướp biển Tạ Văn Phụng nên được vua Tự Đức gia tặng Bang biện Tổng vụ Thất phẩm bá hộ. Khi mất cụ được làng lập miếu thờ gần đình Quỳnh Lâu, được vua Đồng Khánh sắc phong Dực bảo Trung hưng chi thần. Khi miếu hỏng dân làng Quỳnh Lâu đưa sắc phong của cụ về thờ phối hưởng ở đình Quỳnh Lâu.

Nhân vật thờ:

Đình Quỳnh Lâu thờ Chúa Sơn Đại vương, Linh Thông Đại vương, Đông Cung Đại vương, Công chúa Liễu Hạnh, Trần Hưng Đạo và cụ Lê Đình Túc. Đình Quỳnh Lâu hiện còn 15 đạo sắc phong của các đời vua phong cho các vị thần hiện thờ ở đình.
Ngày lễ:                                                                             Cổng đình


                                                                      Ban thờ  ở bái đường