Chùa Hang còn có tên là Động Linh Sơn Tự. Chùa nằm trong một hang đá núi Vũ Tướng, khu Động Linh - Minh Thành - Quảng Yên - Quảng Ninh. Cảnh quan chùa Hang đẹp, tự nhiên và còn rất hoang sơ.
Trong chùa có 6 tượng phật và một số bát hương cổ có giá trị. Trên vách đá lối vào còn có bài thơ do Tuần phủ Nguyễn Văn Đào khắc năm 1936.
Chùa mở cửa quanh năm để tiếp đón du khách về tham quan và lễ chùa.

                                      Vách đá tự nhiên lối vào chùa