Chùa La còn gọi là Tam Thánh Tự được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVI tại khu vực Thầu Đâu - Cẩm La - Quảng Yên - Quảng Ninh. Năm 2006 được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 4225-QĐ/UBND ngày 28/12/2006.
Hiện nay trong chùa còn lưu giữ 26 pho tượng phật, một chuông đồng cổ và nhiều đồ thờ có giá trị.

                                                                             Cổng vào chùa La


                                                                                     Chùa chính


                                                                              Khuôn viên sân chùa


                                                                   Bái đường chùa chính


                                                                                Gian thờ Phật
Phật từ bi thần thông quảng đại
Thánh đức phù tế độ muôn dân