Chùa La Khê nằm trong khuôn viên Đền Chùa La Khê - xã Tiền An - thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh