Chùa Pháp Âm hay còn gọi là chùa Yên Đông  thuộc địa phận Yên Đông - Yên Hải - Quảng Yên - Quảng Ninh được xây dựng khoảng năm 1470, sau nhiều lần trùng tu khang trang như ngày nay.
Trong chùa hiện còn lưu giữa hàng trăm hiện vật là đồ thờ, tượng phật, bia đá là những cổ vật và tư liệu lịch sử có giá trị.
Năm 2000, chùa được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật theo Quyết định số 30/QĐ-BVHTT ngày 24/11/2000.

                                                                   Toàn cảnh chùa chính


                                                 Các sãi tham gia lễ chùa đầu năm


                                                           Hát chèo đò tại sân chùa


                                                                         Nhà thờ tổ


                                                  Tượng Bồ tát trong khuôn viên chùa

Hải Yên mở rộng Văn - Khoa - Giáo
Đông Thổ tu bồi Lễ - Nghĩa - Nhân