Chùa Quỳnh Biểu còn có tên là Quỳnh Biểu Tự được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVI thuộc địa phận xã Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh. Hiện nay trong chùa có 9 pho tượng Phật, 1 pho tượng Đức Ông, 1 pho tượng Đường Tăng, 2 pho tượng Hộ Pháp và 3 pho tượng Mẫu.


                                                                         Cổng vào chùa


                                                                           Khuôn viên chùa


                                                                            Nhà thờ tổ


                                                        Tượng phật và câu đối bên trong chùa
Pháp giới có tình cứu độ nhân sinh tăng phúc thọ
Đệ tử chư nhân vọng bái tự đường khấn an khang