Đền Quan Đại thờ hai vị quan dưới triều Nguyễn là Trương Quốc Dụng và Văn Đức Giai . Đền ở Xóm Chùa - xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Toàn cảnh đền Quan Đại - xã Tiền An - thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh


Cổng đền Quan Đại


Gian thờ trong đền Quan Đại


Ảnh thờ Trương Quốc Dụng và ảnh thờ Văn Đức Giai


Ban Quan lý di tích đền Quan Đại