Khu quần quần thể di tích Đền Chùa Khê Chanh vừa được khánh thành đầu năm 2013. Bao gồm 2 khu: một khu là chùa thờ phật, khu nhà 5 gian là đền thờ Trần Hưng Đạo, Tam tòa thánh mẫu, và Quốc Mẫu vua bà.
Trong chùa hiện còn lưu giữ 1 chiêc chuông, cổ vật thời Nguyễn
Ban quản lý di tích gồm 5 người: Bà Hoàng Thị Thịnh (0164 78320999); ông Phạm Hồng Thái; bà Nguyễn Thị TĨnh; bà Trần Thị Sen; ông Nguyễn Đắc Khuê.
Ngày lễ: Lễ Đại kỳ phước vào ngày 15/11 âm lịch; Lễ Mẫu vào ngày 03/3 âm lịch; Lễ thánh Trần Hưng Đạo vào ngày 20/8 âm lịch.


Cổng vào khu di tích Đền Chùa Khê Chanh - Khu Rặng Thông - phường Quảng Yên


Toàn cảnh Khu di tích Đền Chùa Khe Chanh - khu Rặng Thông - phường Quảng Yên


Chùa Khê Chanh - phường Quảng YênĐền Khê Chanh thờ Trần Hưng Đạo, Tam Tòa Thánh Mẫu, và Bà Hàng Nước đã cung cấp lịch con nước thủy triều lên xuống cho Trần Hưng Đạo làm lên chiến thắng oanh liệt trên dòng sông Bạch Đằng năm 1288


Nhà thờ tổ trong khu di tích đền chùa Khê Chanh