Miếu Hưng Linh là một ngôi miếu nhỏ cạnh đình Lưu Khê, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên thờ bà Lê Thị Tốn, Mãnh tổ nữ của dòng họ Lê Phúc thôn Lưu Khê.

Tương truyền: Bà Lê Thị Tốn là người xinh đẹp nhất vùng. Khi thác rất hiển linh, luôn phù hộ dân làng, được dân làng lập miếu thờ. Người dân đi viển đến miếu cầu khấn rất linh nghiệm. Thấy miếu linh thiêng, người dân đi biển Cát Hải ban đêm đã lấy tượng về Cát Hải thờ. Sáng ra người dân Lưu Khê không thấy tượng đã cho làm một bức tượng mới. Người dân Cát Hải thờ không thấy thiêng, ban đêm lại thấy bà báo mộng đòi phải về quê cũ bèn mang tượng bà trở lại đặt trong miếu thờ. Do vậy ngày nay trong miếu có hai tượng thờ bà.

Hiện nay, miếu đã được xây dựng khang trang bên cạnh đình Lưu Khê, trong miếu có hiện vật giá trị.

Ngày lễ miếu:

Chủ miếu:

Hình ảnh: