Miếu Đò Lá có vị trí ở gần đê xã Cẩm La – thị xã Quảng Yên. Miếu thờ Thủy Cung Thánh Mẫu theo tục thờ thần biển của người dân trên đảo Hà Nam, ngoài ra trong miếu còn phối thờ Hội đồng Trần Triều và đức thánh Trần Hưng Đạo.

Tương truyền: xưa kia cạnh miếu là bến đò chở khách qua sông Chanh. Những người chết đuối thường bị trôi dạt vào khu vực này. Người dân xã Cẩm La và Phong Cốc đã lập miếu thờ Thủy Cung Thánh Mẫu cầu mong phù hộ cho nhưng người dân qua sông an toàn, và phù hộ cho những linh hồn chết đuối được siêu thoát.

Ngày lễ:

Chủ miếu:

Hình ảnh miếu: