• Văn chỉ Khê Chanh

    Văn chỉ Khê Chanh

    Văn chỉ Khê Chanh khu phố Bãi, hường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Là di tích minh chứng cho tỉnh Quảng Ninh nói chung và thị xã Quảng Yên nói riêng là vùng đất có lịch sử lâu đời; vùng đất có nền học hành khoa bảng; vùng đất một thời gian dài là trung tâm chính trị vùng đông bắc tổ quốc.

    » Chi tiết

Video Clip

Quảng bá doanh nghiệp