Dự hương

Em đi gánh lúa dự hương

Anh đi theo nhặt thơm vương xóm làng

Đêm mùa thơm ánh trăng vàng

Anh ngồi tựa khóm ngọc lan bên nhà

Ban mai thơm rộn tiếng gà

Anh ra đợi dưới gốc đa giữa đồng

Người chê anh tính lông bông

Em khen, còn nhận: Đấy chồng của em!

Dài lưng tốn vải sách đèn

Tình yêu hoa cỏ, súng sen thực thà.

Những năm ngoài chiến trường xa

Nhớ thương cây lúa quê nhà dự hương.

 

Làm ăn bay đến muôn phương

Xa xôi càng nhớ nẻo đường quê xưa

Dự hương hương lúa mộng mơ

Ngực em thơm tự bao giờ anh thơm!

( Rút trong tập thơ DỰ HƯƠNG - TAM HỮU THI CA-NXB Văn học 2010)