Tập II cuốn sách Văn hóa Yên Hưng - Di tích, Thần tích, Sắc phong, Văn bia, Câu đối, Đại tự tại các đình, đền, miếu, từ đường dòng họ trên địa bàn thị xã Quảng Yên
Tác giả: Lê Đồng Sơn
 
Sách hiện có bán tại: Nhà sách thị xã Quảng Yên
Địa chỉ: 28 - Trần Khánh Dư - phường Quảng Yên (đối diện bến xe Quảng Yên)