Tháng 9 năm 2012, nhà văn, nhà thơ Dương Phượng Toại đã cho ra đời tập bút ký "Thăm thẳm miền sông" . Mời các quý vị tìm đọc:
Liên hệ: Dương Phượng Toại, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên.
Điện thoại: 0982367982