Theo những tư liệu lịch sử, do có địa thế giao thông thuỷ bộ thuận lợi, nên Quảng Yên là nơi người Việt cư trú từ lâu đời, trước cả quá trình hình thành đảo Hà Nam (năm 1434), xa hơn có thể từ thời Trần (1225-1400) khi vùng đất này được gọi là trại An Hưng.

Trước năm 1955, những khu phố ở Quảng Yên chỉ có những ngôi nhà thấp bé, lưa thưa bóng người, nay đã trở nên sầm uất.
Trước năm 1955, những khu phố ở Quảng Yên chỉ có những ngôi nhà thấp bé, lưa thưa bóng người, nay đã trở nên sầm uất.
Ngôi nhà này thời kỳ chống Pháp từng là nhà Đoan của Pháp, rồi sau đó là trụ sở Tổng bộ Việt Minh, đến nay là Bảo tàng Bạch Đằng.
Ngôi nhà này thời kỳ chống Pháp từng là nhà Đoan của Pháp, rồi sau đó là trụ sở Tổng bộ Việt Minh, đến nay là Bảo tàng Bạch Đằng.

Năm Gia Long thứ nhất (1802), trấn lỵ tỉnh Quảng Yên được chuyển từ huyện Kim Thành (Hải Dương ngày nay) về đây, mở ra dấu mốc hình thành đô thị Quảng Yên.

Bến Ngự xưa nay là Bến tàu Quảng Yên.
Bến Ngự xưa nay là Bến tàu Quảng Yên.

210 năm qua, Quảng Yên đã phát triển để đến hôm nay trở thành TX Quảng Yên năng động và phát triển.

Duy chỉ có toà công sứ Quảng Yên (nay là trụ sở làm việc của HĐND, UBND thị xã) được người Pháp xây dựng từ năm 1988-1990 là gần như không thay đổi về mặt kiến trúc.
Duy chỉ có toà công sứ Quảng Yên (nay là trụ sở làm việc của HĐND, UBND thị xã) được người Pháp xây dựng từ năm 1888-1890 là gần như không thay đổi về mặt kiến trúc.

Báo Quảng Ninh xin giới thiệu chùm ảnh Quảng Yên xưa và nay để thấy được bước phát triển mạnh mẽ ấy trong dòng chảy của thời gian.
theo: báo quảng ninh.com.vn