Người dân đi bắt Ngán ở những bãi triềuGia đình đang thu gom Ngán chuẩn bị mang đi bán

Ảnh theo nganbienquangninh.com